Hulp bij Autisme – Kinderen

“Een kind met autisme probeert voortdurend de wereld om zich heen te begrijpen, maar dit wordt bemoeilijkt doordat hij de wereld als chaotisch ervaart”